Odla ekologiskt

Många vill odla ekologiskt men för att få bra resultat och göra det på rätt sätt så finns det en del att tänka på. Här kommer tips och råd för att dina odlingar ska ge dig så mycket glädje och framgång som möjligt.

Ett naturligt odlingssätt

Faktum är att det ekologiska sättet att odla är vårt ursprungliga sätt att ta fram grödor på. Det vi idag skulle kalla ”vanlig” form av odling, som innebär bekämpning med hjälp av kemikalier, bara har använts i omkring 60-70 år. Att odla ekologiskt innebär att man arbetar tillsammans med jorden och naturen istället för emot den. Det betyder i sin tur att man också måste vänta in naturen och dess skeenden; man skyndar inte och tar inga genvägar. Därmed inte sagt att ekologisk odling tar mer tid än konventionell odling. Man behöver dock lära sig om mögelsvampar, ohyra och hur man på bästa sätt kan vara förutseende inför sådant som påverkar odlingarna. Lär dig känna igen olika sorters ogräs så du vet vad du ska rensa bort, och när. För att jorden inte ska utarmas för mycket på näring när du odlar och sår behöver du använda dig av växtföljd. Detta innebär att du låter jorden vila mellan odlingarna samt att du har rotation på växter och plantor.

Lär dig ta hand om jorden

När man odlar ekologiskt använder man inte några kemiska bekämpningsmedel som konstgödsel och bekämpningsmedel mot ogräs och skadedjur. Växterna ska få sin näring från jorden och det är den du behöver ta om hand extra väl för att få din ekologiska odling att ta fart. Ett sätt att tillföra näring till jorden men också skydda den mot ogräs är att täcka marken med organiskt material. Du kan använda dig av så kallad gröngödsling, vilket innebär att du odlar växter enbart för att de ska tjäna som näringsinnehåll och förbättra jordens struktur för kommande odlingar. Du kan använda dig av gröngödsling när du låter din jord ligga i träda eller så kan du gröngödsla mellan växterna i en befintlig odling. Använd då med fördel baljväxter då de inte konkurrerar om kvävet i jorden. Andra sätt att föra tillbaka näring till jorden och förbereda den för sådd är att använda sig av kompost och naturgödsel.

Tips för att börja din ekologiska odling

Det viktigaste är alltid förberedelserna för att få jorden så bra som möjligt. Stressa inte med sådden utan börja så först när jordbädden är färdig. Tänk på att växter behöver luft så sätt inte plantorna för tätt inpå varandra, och använd växtföljd när du odlar grönsaker. Fotografera och ta anteckningar under hela processen så att du samlar information som kan vara bra inför nästa år eller säsong. Det blir dessutom en härlig dokumentation att komma tillbaka till när du vill minnas dina olika odlingar.

Ekologisk odling är oerhört givande och kreativt, även om det också kan testa ens tålamod. Men känslan att ha lyckats med sina egna odlingar, dessutom utan några kemiska bekämpningsmedel, är fantastisk. Att skörda och äta dessa vackra och fräscha grönsaker är en ynnest. Så läs på, skaffa dig bra redskap och verktyg, och sätt igång att odla ekologiskt!

Similar Posts