Lantbruk

Hållbart, hantverksmässigt lantbruk

De globala målen Det finns många organisationer i Sverige och internationellt som arbetar för att planeten ska ha ett hållbart och hantverksmässigt lantbruk. Det man eftersträvar är att jorden som ska föda världens befolkning ska […]