Utnyttja solceller i lantbruket

Utnyttja solceller i lantbruket

Lantbruket är en sektor som ofta kräver mycket energi, men som också har unika möjligheter att producera grön energi. En av dessa möjligheter är solceller. Här är en förklaring hur solenergi kan utnyttjas inom lantbruket. Solceller för energiintensiva arbeten På en bondgård finns det ofta många energikrävande processer, allt från maskiner och bevattningssystem till mjölkproduktion…

Dina skyldigheter när du äger en lantbruksfastighet
|

Dina skyldigheter när du äger en lantbruksfastighet

Om du har köpt en fastighet med taxeringskod 120 så är det med andra ord en Lantbruksfastighet, bebyggd. Det innebär att det är någon form av gård med ett bostadshus och eventuellt andra ekonomibyggnader som du har köpt, men det behöver inte betyda att gården var aktiv som ett lantbruk när du köpte den. Men…

Läkare och allmänspecialister – Hur är det att jobba som läkare?

Läkare och allmänspecialister – Hur är det att jobba som läkare?

Läkare och allmänläkare är en viktig del av hälso- och sjukvårdssystemet. De arbetar tillsammans för att ge patienterna vård. Läkare är specialister som kan diagnostisera och behandla sjukdomar. De kan också skriva ut mediciner. Allmänläkare är läkare som är specialiserade på familjemedicin. De ger vård till människor i alla åldrar, inklusive gravida kvinnor och barn….

Framtiden för ekologiska livsmedel

Framtiden för ekologiska livsmedel

Det finns en växande grupp med svenskar som endast vill köpa ekologiska livsmedel. Många företag har därför förändrat deras tillverkningsmetoder. Detta gäller också för de allra mest konservativa företagen. Om de tillverkar något som kan vara skadligt för miljön så kommer de i alla fall att minimera de negativa effekterna. De kan sedan använda detta…