Att jaga på egen mark

Om du äger egen mark så har du jakträtt på den, men du måste ändå följa särskilda regler för att jaga på rätt sätt. Det är inte bara att jaga när och hur du vill, utan för att skydda naturen måste all jakt vara kontrollerad och följa Naturvårdsverkets regler.

När du äger egen mark kan du även överlåta eller upplåta jakträtten på andra. Det kan även finnas andra bestämmelser som begränsar jakten, som till exempel regler om jakt inom detaljplanelagt område. Jägare och markägare måste även anpassa jakten efter tillgången på vilt och andra intressen som skogs- och jordbruk eller trafik. I jakträtten för markägare ingår även rätten till fallvilt, djur som hittas döda utan att jakt är en direktorsak eller där dödsorsaken inte går att fastställa.

Jaktvapen och jägarexamen

Det finns många användbara tillbehör för jakt och även jaktvapen som går att köpa på nätet. För att få köpa ett jaktvapen måste man ha en godkänd jägarexamen och bli beviljad en licens för jaktvapen. Alla jaktvapen måste förvaras i godkända vapenskåp. Du måste även ha ett viltkort och betala viltvårdsavgiften för den varje år. För närvarande kostar den 400 kronor om året.

Det är viktigt att djuren inte lider när de avlidas i jakt. För att garantera att det inte sker måste alla som vill jaga ha en jägarexamen och det gäller även för markägare. En jägarexamen ser till att jägaren vet hur de ska skjuta för att undvika onödigt lidande, hur de ska identifiera lämpliga djur och hur olika vapen ska hanteras. En komplett jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska delprov med hagelgevär, kulgevär och högviltprov med kulgevär.

Krav på utrustning

Det är Naturvårdsverket som beslutar vilka redskap som får användas vid jakt på olika arter och det gäller både skjutvapen och fällor. De flesta godkända vapen och alla annan utrustning går att köpa från ehandlare som har hela sortimentet från Interjakt och andra leverantörer. Utöver vapen finns det allt från kläder och jaktradio till utrustning för jakthunden.

Jaktutrustning för nybörjare behöver inte vara mer än vapenlicens, jägarexamen, vapen, ammunition och en bra jaktkniv. Men för att vara mer bekväm kan det vara bra att investera i lite mer utrustning än så, som till exempel ryggsäck, vädertåliga kläder och så vidare.

Rätt djur vid rätt period

De vanligaste bytesdjuren i Sverige är älg, vildsvin och rådjur. Småvilt som jagas är framförallt hare, ripor och änder. Totalt i Sverige får ett 60-tal vildarter jags och det har regeringen beslutat. De beslutar även när arterna får jagas och jakttiderna för olika arter är inte samma över hela landet. Kolla alltid upp på Svenska Jägareförbundets webbsida där aktuella jakttider är publicerade. Det står även i Jaktförordningens bilagor 1-4.

I normala fall brukar det sägas att man inte får skjuta mer än vad marken bär. Ett undantag är när det gäller skyddsjakt, det vill säga att man jagar djur som orsakar skada på exempelvis boskap eller åkermark. För att ansöka om skyddsjakt vänder man sig till sin länsstyrelse. Det kan till exempel handla om att skjuta gäss som äter upp odlingarna, eller björnar som dödar för många renkalvar.

Similar Posts