Framtiden för ekologiska livsmedel

Det finns en växande grupp med svenskar som endast vill köpa ekologiska livsmedel. Många företag har därför förändrat deras tillverkningsmetoder. Detta gäller också för de allra mest konservativa företagen. Om de tillverkar något som kan vara skadligt för miljön så kommer de i alla fall att minimera de negativa effekterna. De kan sedan använda detta i deras marknadsföring.

Hemply Balance är ett exempel på ett företag som har insett vikten av att tänka på miljön. Deras kunder har ofta detta som krav när de tar ett köpbeslut. Samtidigt kan det tilläggas att många livsmedel till naturen är ekologiska, d.v.s. företaget bakom produkterna behöver inte vidta allt för stora åtgärder för att de ska uppfylla detta kriterium.

Andra branscher har inte lika mycket tur. Som vi nämnde tidigare måste de dock anpassa sig för att överleva hos den krävande svenska kundgruppen. Ett exempel på detta är köttproducenterna. Det ligger i sakens natur att deras produkter aldrig kommer bli aktuella för veganer och vegetarianer. Historiskt sett har de också haft problem att locka de miljömedvetna kunderna. Uppfödningen av djur kräver nämligen mycket vatten och foder.

En del tillverkare har dock insett vikten av att jämföra sig med andra. Många svenska producenter har nämligen en betydligt mindre miljöpåverkan än deras konkurrenter i andra länder. Man har därför börjat använda sig av detta i marknadsföringen. För krasst sett kommer det (förmodligen) alltid finnas människor som vill äta kött.

Man kan konstatera att dessa företag får kämpa i motvind och de får inget gratis. Det är exempelvis enklare för de som tillverkar skönhets- och intimprodukter. Man skulle nästan kunna säga att deras resa till att bli miljövänliga är enkel och också ekonomiskt lönsam, speciellt om man kontrollerar hela tillverkningskedjan, vilket nästan alla stora varumärken gör. Lägg därtill att de etablerade varumärkena redan har mycket pengar att investera i nya produktionsmetoder.

Eventuella hinder

Vi måste vara medvetna om att inte hela världen är lika miljömedveten som Sverige. Detta skapar övergripande problem, vilket bland annat den ökande medeltemperaturen kan vittna om. Det skapar också problem för konsumenterna. Många svenskar gillar nämligen att handla från företag som har sin bas i andra länder.

Vi har tidigare pratat om den växande gruppen som helst köper ekologiskt. Det finns en rätt stark medvetenhet kring dessa frågor inom gruppen. Samtidigt känner vissa människor att de inte hela tiden kan ta beslut som är bra för miljön. Ibland kanske man unnar sig att köpa något som inte är ekologiskt.

Ur ett större perspektiv bör inte detta vara ett problem. Ingen människa kan vara perfekt hela tiden. Samtidigt kan man få ta emot mycket kritik om de andra kommer på att man exempelvis har flugit. Det finns till och med rörelser i Sverige som fokuserar på att ställa dessa människor till svars. Ibland slår kritiken helt fel.

Människor som egentligen är försiktiga i deras konsumtion får ta emot mycket kritik. Detta kan också skapa problem för den svenska ekonomin. Anledningen till detta är enkel. Om utländska företag får problem med att sälja produkter i Sverige kommer vår import att minska. Detta kanske inte i sig är ett problem på grund av att exporten är viktigare.

Det riskerar dock att påverka vår ställning i världsekonomin. Många länder kan också vända sig emot Sverige baserat på våra strikta principer. Man kan därför argumentera för att vi bör satsa på en global standard där vårt land inte behöver var mer eller mindre miljömedvetet än andra. När det kommer till livsmedel bör nog denna inställning råda.

Vi har alla olika preferenser vad gäller mat och det vore dumt att se ner på andra som har mindre valmöjligheter.

Alla människor får ta egna beslut

Vi måste värna om bestämmanderätten över vår egen konsumtion. En del människor är ute efter intimvård för alla medan andra söker efter nischade produkter. Det är givetvis bra att vi uppmuntrar varandra till att ta beslut som leder till en bättre framtid. Samtidigt ska det inte bli så att hetsen över att göra rätt upplevs som ett tvång.

Du som har läst denna artikel lever säkert redan på ett miljömedvetet sätt. Det finns ingen anledning till att sluta med detta. Miljöns välmående är en ödesfråga som vi kommer få leva med i många år framöver.         

Similar Posts